Psykolog

Vi tilbyder psykologhjælp til både virksomheder og private i forhold til akut opståede voldsomme oplevelser enten på arbejde eller i fritiden. Vi tilbyder vores kompetencer i forhold til enkeltindivider eller grupper.

Nogle arbejdspladser anvender psykologisk hjælp som en støtte til medarbejdere, som har været udsat for et akut pres. Vi vil tale den konkrete episode igennem med fokus på, hvad der faktisk skete, og hvad der ikke skete.

Vi kan også tale om, hvordan den enkelte kan bruge oplevelsen fremover og hvilke reaktioner man kan forvente i forbindelse med at have haft en meget belastende oplevelse.