fbpx

Serviceaftaler

Herunder er det muligt at læse lidt om de forskellige Services som TL Red Liv udbyder. En Service fra TL Red Liv er et besøg fra en faglig kompetent person, som vurderer eksempelvis sikkerhed samt rådgiver om mulig forbedring. En Service kan også være en aftale som binder TL Red Liv til at sørge for eksempelvis batteriudskiftning mm. i hjertestartere. Læs mere under hver enkelte service herunder.

Bygningssyn/Brandsyn

I et brandsyn kommer en synsmand ud til Jer privat, i institutioner, i virksomheder eller på byggepladser og vurderer omgivelserne samt rådgiver om sikkerhed, flugtveje, skilte, samt røgalarmer, slukkere, brandskabe mm.

Formålet med brandsyn er:

 • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand

Faldsikring

Når man arbejder på konstruktioner som tage eller bygninger, i højder som i master/kraner/vindmøller o.l. eller i lukkede konstruktioner som siloer eller brønde er det nødvendigt at anvende et faldsikringssystem, som passer til opgaven.

Faldsikring kan være personligt udstyr eller fx stillads og rækværk.

Faldsikringsudstyr opdeles i 3 hovedtyper, som er indrettet til at:

 • opfange personer der falder
 • hindre personer i at falde eller
 • sænke og løfte personer, fx i brønde eller siloer

Ved et syn i faldsikring tilbyder vi at…

 • Rådgive om valg af faldsikringssystem
 • Lave tilbud på et færdigt system
 • Sørge for montage så systemet er klar til brug
 • Foretage det årlige lovpligtige eftersyn

Nødbehandler

En nødbehandler er en person, som har gennemgået en uddannelse, der giver mulighed for at yde førstehjælp på et højt niveau og som er uddannet i elementer som ikke typisk indgår i et almindeligt førstehjælpskursus. Nødbehandleren vil typisk være uddannet til at betjene udstyr som f.eks. blodsukkerapperat, blodtryksmåler, spineboard, iltudstyr samt hjertestarter.
Nødbehandleruddannelsen er ikke et officielt kursus, og indholdet i uddannelsen kan variere og tilpasses efter ønsket område.

Serviceaftale til hjertestarter/AED

Hos TL Red Liv tilbyder vi alle vores kunder en serviceaftale på alle vores hjertestartere, til en fast og lav årlig ydelse. Med en serviceaftale på din/Jeres hjertestarter skal du ikke tænke på udløbsdatoer på vigtige dele i hjertestarteren. TL Red Liv registrerer data om, hvornår det er tid til at skifte elektroder samt batteri i hjertestarteren, og sender, når det er tid, omkostningsfrit nye dele frem til hjertestarteren. Har vi mulighed, kommer vi selvfølgelig personligt forbi med delene. Har hjertestarterens elektroder være brugt i et nødstilfælde, dækker vi også med et sæt nye. Du skal blot oplyse os om dette.

Eftersynet af hjertestarteren kan også foretages som en engangsaftale, og ikke kun som en fast årlig aftale.

Husk også at tilmelde din/Jeres hjertestarter til Trygfondens Hjertestarter app, så den bliver mere synlig og nem at finde.

Tilsyn af ildslukker

Et årligt tilsyn af ildslukker, skabe, brandtæpper mm.
Tilsynet vil blive foretaget af en sagkyndig person, som blandt andet vil tjekke at;

 • Ildslukkeren er på sin plads, at den er forsvarligt ophængt og frit tilgængelig
 • Skiltningen og brugsanvisningen er i orden og let forståelige
 • Plomberingen ikke er brudt, samt kontrol af tryk og trykindikator
 • Udfyldning samt fornyelse af kontroletiketter
 • Tjek af skab, tæpper mm