Organisationsudvikling

Hvis du arbejder med lederudvikling, eller generelt med udvikling af faglige og personlige kompetencer hos medarbejdere og ledere, kan vi give dig redskaber til bl.a. at afhjælpe følgende problemstillinger:

  • Hvordan kvalificerer og strukturerer jeg MUS/medarbejdersamtaler?
  • Hvordan styrker jeg samarbejdet i et team?
  • Hvordan kan jeg hjælpe ledere og mellemledere til at udnytte deres kompetencer bedre?
  • Hvordan gennemfører jeg målrettet talentudvikling?
  • Hvornår opstår der konflikter og hvorfor – kan vi sikre at de ikke opstår i fremtiden?
  • Hvordan sikrer vi en positiv udvikling?

Vi stiller en coach til rådighed, som kan give jeres virksomhed vejledning og en række profilværktøjer og personlighedstests som hjælper dig til at finde ind til hver medarbejders unikke bidrag til virksomheden eller afdelingen. Vi kan belyse og gennemføre en målrettet dialog om medarbejderens personlighed, fokus og personlige og faglige kompetencer. På den måde får virksomheden en optimal mulighed, for at igangsætte og strukturere faglig og personlig udvikling. Virksomheden kan på den måde følge udviklingsprojekter til dørs på en måde der styrker både medarbejder og organisation.