Kursuspakker – Førstehjælp

Her finder du vores skræddersyede førstehjælpskurser til fx uddannelse, kørekort og personer med ansvar for børn.

Se hele vores kursusprogram.

Førstehjælps-pakke:

Pris:

Varighed


Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akutte skader

Færdselsrelateret førstehjælp

Førstehjælp til blødninger

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

Førstehjælp til småskader

Førstehjælp til sygdomme

Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil


Basis førstehjælp

450,-

4 timerGrundpakken førstehjælp

750,-

7 timer

Færdsels-relateret førstehjælp

500,-

Godkendt til kørekort

8 timer


Førstehjælp til uddannelse

950,-

Godkendt til sundheds-uddannelserne

12 timerOpdaterings-kursus

350,-

Godkendt til repetitionskursus

3 timerVoksne med ansvar for børn

750,-

7 timer