Handelsbetingelser for varer og ydelser

Generelle oplysninger

TL Group ApS

Sundhed og velvære

CVR 40801936

Bønfeltvej 19, 9510 Arden

info@tlredliv.dk

51719189

25-11-2019

Betalingsbetingelser

Er der produkter eller ydelser der ikke er at finde på vores hjemmeside tlredliv.dk, laves der særlige tilbud og faktura til både private og erhverv.

Tilbud er gældende i 14 dage fra udstedelsesdato betaling netto kontant senest 8 dage.

Erhverv

Med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, sker betaling netto kontant senest 8 dage efter at produkterne har forladt vores lager. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på TL Group ApS, herunder tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt accepteret af TL Group ApS. Ved købers manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne, har TL Group ApS ret til at tilbageholde yderligere leverancer, uanset om der er sammenhæng mellem disse.

Betaling

Du kan betale med Mobile Pay Online, kreditkort eller ved bankoverførsel. Ved kreditkort betaling opkræves der ingen gebyr. Bemærk, at ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Der kan aldrig hæves et større beløb end det du har godkendt, og pengene hæves først, når ydelsen afsendes. Ved køb af kurser og lign. sker leveringen med det samme ordren er gået igennem.

Levering

Vi leverer med Post Nord / GLS og leveringstiden er 1- 5 hverdage. Det koster mellem 35 kr. og 188 kr. at få varer leveret. Den endelige fragtpris vil fremgå af den totale pris som du godkender.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Bemærk, at der ikke er fortrydelsesret på kurser.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare eller vi har indgået en aftale om en ydelse.

Ydelser
Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.
Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

 

Varer

Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen, til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til info@tlredliv.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelse af en del af varekøbet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Returnering af varer 

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Særligt for ydelser

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelige omkostninger for det arbejde, der allerede er leveret.

(Indsæt hvad rimelige omkostninger kan dække over i forbindelse med den udførte del af arbejdet, f.eks. materialer, arbejdstid, transporttid, mandskabstid etc.)

Særligt for varer

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:

Kontakt TL Group ApS for korrekt returadresse.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked, og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Bortvisning af kursist.

Såfremt en kursist bortvises fra et kursus, grundet dennes opførsel, handlinger eller udtalelser, gælder følgende. Instruktøren har til enhver tid ret til at bortvise en kursist, hvis dennes opførsel, handlinger eller udtalelser skader
a) Formålet med kurset.
b) Generer, eller på anden måde forulemper medkursister
c) Virker truende overfor TL Group ApS´s personale.
d) Ved kursusstart møder påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
e) Møder op med tømremænd eller lign. der kan sidestilles med påvirkning.
Såfremt en kursist er uenig i bortvisningens rigtighed, kan der efterfølgende fremsendes en skriftlig klage til TL Group ApS. Klagen behandles af instruktørens foresatte. Såfremt klager får medhold i klagen, tilbydes et nyt kursus uden gebyr. En kursist der er bortvist fra et kursus, kan ikke kræve kursusgebyret refunderet

Reklamationsret på kurser

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse på varekøb, men ikke ydelser.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på info@tlredliv.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Reklamationsret på fysiske varer

Købelovens mangels regler gælder for varekøb. Når du handler hos os som forbruger, har du reklamationsret i 24 måneder. Når du handler som erhvervsdrivende, har du reklamationsret i 12 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:

TL Group ApS

Bønfeltvej 19, 9510 Arden

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

I forbindelse med deltagelse i vores kurser vil du blive bedt om at opgive dit CPR-nummer til brug for kursusbevis som udstedes af vores Instruktør, cpr- nummer bliver umiddelbart efter endt kursus slettet fra TL Group ApS´database.

Dit CPR nummer bliver derfor videregivet til Dansk Førstehjælpsråd.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen/ydelsen til dig.

Personoplysningerne ved køb/leje af produkter, registreres hos TL Group ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.tlredliv.dk er indehaver, Thomas Lund Asferg TL Group ApS

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@tlredliv.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Thomas Lund Asferg på thomas@tlredliv.dkeller tlf. 51719189.Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

www.tlredliv.dk

Bønfeltvej 19

9510 Arden

E-mail: info@tlredliv.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer

______________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________     Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Når I sælger en ydelse løber kundens fortrydelsesret fra aftalen bliver indgået. Som eksempel på ydelser kan nævnes en reparation, udarbejdelse af en festsang, et webhotel mm.

Der er ikke fortrydelsesret, når en ydelse– fx udarbejdelse af en festsang, en håndværksydelse eller en enkelt træningstime i et fitnesscenter – er fuldt udførtinden fortrydelsesrettens udløb: Dette forudsætter dog, at din kunde forudgående har givet udtrykkeligt samtykke til, at leveringen af ydelsen er påbegyndt, og kunden har anerkendt, at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen er fuldt udført.

Et samtykke er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke udtrykkeligt, hvis det alene fremgår af de almindelige betingelser, som kunden accepterer. Det må med andre ord kræves, at kunden aktivt tilkendegiver, at han eller hun accepterer netop dette vilkår.