Førstehjælpskurser

Basisuddannelser

Førstehjælp ved ulykker
Førstehjælp ved hjertestop

Tilvalgsuddannelser

Førstehjælp ved sygdomme
Skader på bevægeapparatet
Hjertestop
Førstehjælp ved temperatur påvirkninger
Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
Førstehjælp ved blødninger
Førstehjælp og forebyggelse til børn

Funktionsuddannelser

Hjertestop
Førstehjælpere med særligt ansvar
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Hjertestop
Førstehjælp – Grundpakke
Færdselsrelateret førstehjælp knallert
Færdselsrelateret: Bil / MC / Traktor

Opdateringsuddannelser

Hjertestop
Livreddende førstehjælp
Førstehjælp ved hjertestop