Førstehjælp til børn

Det første skridt til en sikker fremtid…
Man kan ikke læse sig til korrekt førstehjælp. Mange undlader at yde førstehjælp af frygt for at gøre noget forkert, hurtig førstehjælp øger overlevelseschancerne markant, det skaber tryghed at vide, hvordan man håndterer uventede uheld eller ulykker. I Danmark er den gennemsnitlige respons­tid for en ambulance 9 minutter, men desværre oplever mange en tre gange så lang ventetid.

En vigtig del af at forebygge ulykker og skader på børn er, at kunne førstehjælp. Førstehjælp kan være med til at begrænse omfanget af skaden, der kan være sket på barnet. At kunne give førstehjælp til børn er et vigtigt element i forhold til forebyggelse af ulykker og skader. Det er vigtigt at kunne reagere rigtigt i en kritisk situation for at mindske omfanget af skaden, og i yderste tilfælde kan man være med til at redde et barns liv.

Børn er født nysgerrige – de skal se, røre og undersøge alt på forskellig vis indenfor de første leveår. Derfor er det vigtigt, at de personer, der er omkring dem ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude.

TL Red Liv anbefaler Forældre – Bedsteforældre – Mødregrupper – Dagplejere – Vuggestuer – Børnehaver – Skoler – etc. at tage et førstehjælpskursus, og giver her de vigtigste råd til, hvordan du yder førstehjælp til børn ved de mest hyppige skader og ulykker.

Gør en forskel – lær førstehjælp!